Equipaments

La clínica

La Clínica Salut i Esport és un edifici de dues plantes amb 3 sales grans multifuncionals (exercici físic, processos de rehabiitació...) i 8 cabines per fer els tractaments individuals i personalitzats: teràpia manual i/o teràpia amb tecnologia.