Tractament del Limfedema

Serveis

L'aparell circulatori del nostre cos inclou el sistema sanguini i el limfàtic. Les artèries del sistema sanguini s'encarreguen de portar la sang amb els nutrients des del cor fins a les diferents cèl·lules del nostre organisme, mentre que les venes són les responsables de retornar-la de nou al cor. El sistema limfàtic és el responsable d'eliminar l'excés de líquid i les toxines que es produeixen en els teixits.

Tots dos sistemes poden patir lesions, tant en la seva funció com en la seva anatomia: insuficiència venosa, arterial, limfedema.

La fisioteràpia pot ajudar a millorar aquestes alteracions a través de tècniques terapèutiques específiques:

  • Drenatge limfàtic manual (DLM)
  • Pressoteràpia
  • Cinesiteràpia
  • Embenat compressiu multicapa
  • Kinesiotaping

Guia pràctica clínica "Orientación  Diagnóstica y Terapéutica del Linfedema"

Responsable de la Unitat de Limfedema

Reme Ruiz, fisioterapeuta i limfoterapeuta.

- Web de la Unitat de Linfedema